Certificeringen

Oeko-Tex Standard 100 – alle stoffen

Als een textielartikel het STANDARD 100-label draagt, kunt u er zeker van zijn dat elk onderdeel van dit artikel, dus elke draad, is getest op schadelijke stoffen en dat het artikel dus onschadelijk is voor de menselijke gezondheid. De test wordt uitgevoerd door onafhankelijke OEKO-TEX® partnerinstituten op basis van onze uitgebreide OEKO-TEX® criteriacatalogus. Bij de test houden ze rekening met tal van gereguleerde en niet-gereguleerde stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid. In veel gevallen gaan de grenswaarden voor de STANDARD 100 verder dan de nationale en internationale eisen.

Remokey – alle stoffen

REMO heeft een kwaliteitslabel & communicatie-oplossing gecreëerd voor textiel gemaakt met gerecyclede materialen. In samenwerking met Process Factory zorgt Remo voor onafhankelijke validatie en transparante informatie. De fundamentele basis hiervoor zijn normen voor de textielsector die de inhoud van specifieke inputmaterialen verifiëren en onafhankelijk controleren, zoals GRS* (Global Recycled Standard) en RCS (Recycled Claim Standard). Deze standaarden zijn gebaseerd op ‘input and chain-of-custody’ verificatie door onafhankelijke derde partijen en organisaties.

Global Recycled Standard

De Global Recycled Standard (GRS) is een vrijwillige productnorm voor het traceren en verifiëren van het aandeel aan gerecyclede materialen in een eindproduct. De norm is van toepassing op de volledige toeleveringsketen en heeft betrekking op traceerbaarheid, milieuprincipes, sociale vereisten, chemische inhoud en etikettering. GRS omvat de verwerking, productie, verpakking, etikettering, handel en distributie van alle producten die gemaakt zijn met minimaal 20% gerecycled materiaal. Het stelt ook eisen aan certificering door derden van gerecycleerde inhoud, chain of custody, sociale en milieupraktijken en chemische beperkingen. De GRS is toepasbaar op de geweven plisséstof zonder coating.

Cradle to Cradle Certified® Bronze – True® Clear Alu

Cradle to Cradle Certified® is een wereldwijd erkende maatstaf voor veiligere, duurzamere producten gemaakt voor de circulaire economie.

Productontwerpers, fabrikanten en merken over de hele wereld vertrouwen op de Cradle to Cradle Certified Product Standard als een leidraad voor het ontwerpen en maken van producten met een positieve impact op mens en planeet.

De Cradle to Cradle Certified®-productstandaard is geworteld in de Cradle to Cradle®-ontwerpprincipes die zijn opgesteld door William McDonough en Dr. Michael Braungart. Standaardvereisten worden ontwikkeld via een proces voor het betrekken van belanghebbenden met input van technische experts, marktleiders en het publiek.

Om certificering te ontvangen, worden producten beoordeeld op milieu- en sociale prestaties in vijf kritieke duurzaamheidscategorieën: gezonde materialen, materiaalhergebruik, beheer van hernieuwbare energie en koolstof, waterbeheer en sociale rechtvaardigheid.

 

 

Gezonde materialen
De categorie gezonde materialen zorgt er mede voor dat de chemicaliën die in producten worden gebruikt, zo veilig mogelijk zijn voor mens en milieu. Ontwerpers en productontwikkelaars worden door het proces van inventariseren, beoordelen en optimaliseren van materiaalchemie geleid. Als stap naar volledige certificering kunnen fabrikanten ook een los “materiaalgezondheidscertificaat” behalen voor producten die voldoen aan de Cradle-to-cradle materiaalgezondheidsvereisten.

Hergebruik van materiaal
De categorie hergebruik van materiaal heeft tot doel het concept van afval te elimineren, door ervoor te zorgen dat producten in eeuwigdurende cycli van gebruiken en hergebruiken blijven.

Hernieuwbare energie en koolstofbeheer
De categorie beheer van hernieuwbare energie en koolstof helpt ervoor te zorgen dat producten worden vervaardigd met behulp van hernieuwbare energie, zodat de impact van klimaat veranderende broeikasgassen als gevolg van de productie van het product wordt verminderd of geëlimineerd.

Waterbeheer
De categorie waterbeheer helpt ervoor te zorgen dat water wordt erkend als een waardevolle hulpbron, stroomgebieden worden beschermd en schoon water beschikbaar is voor mensen en alle andere organismen.

Sociale rechtvaardigheid
Het doel van deze categorie is om bedrijfsactiviteiten te ontwerpen die alle mensen en natuurlijke systemen respecteren die worden beïnvloed door de vervaardiging van een product.

 

REACH EU-regelgeving en naleving

Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen (REACH) is een verordening van de Europese Unie, aangenomen om de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te verbeteren tegen de risico’s die chemische stoffen kunnen opleveren, en om tegelijkertijd het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te verbeteren . Het bevordert ook alternatieve methoden voor de beoordeling van de gevaren van stoffen en om het aantal dierproeven te verminderen. Om aan de verordening te voldoen, moeten bedrijven de risico’s identificeren en beheren die verbonden zijn aan de stoffen die ze in de EU produceren en op de markt brengen. Ze moeten aan ECHA aantonen hoe de stof veilig kan worden gebruikt, en ze moeten de risicobeheersmaatregelen aan de gebruikers communiceren.

Wilt u meer weten?

Wij vinden uw mening belangrijk en komen graag met u in contact.
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie of een True® stofstaal ontvangen, laat het ons dan weten.